• Gazdasági szerződések

– innovatív együttműködési megállapodások;
– internetes kutatás, fejlesztés;

• Büntetőjog

– védőügyvédi feladatok;
– sértetti képviselet;
– bűncselekményekből származó vagyoni és nem vagyoni károk érvényesítése;
– személyre szabott megoldások a családon belüli erőszak jogi kezelésére;

• Adatvédelem

– személyes adatok védelme a digitális térben – különös tekintettel a fiatalkorúak adataira;
– adatkezelés a GDPR alapján;
– az érintettek jogi képviselete a GDPR alapján;
– adatvédelmi incidens jogi kezelése;
– képviselet a közérdekű adatokhoz való hozzáférésért;

• Tartozásrendezés

– megoldások kidolgozása, akár Önnek tartoznak, akár Ön tartozik;

• Polgári jog

– polgári jogviszonyokból eredő jogviták peren kívüli és peres képviselete;
– szerződések készítése, véleményezése:

o ingatlan adásvétel, csere, bérlet, albérlet, ajándékozás;
o kereskedelmi szerződések;
o vállalkozási, megbízási szerződések;
o egyéb polgári jogi kötelmek;

– kártérítési ügyek peres képviselete;

• Családi jog

– házassági vagyonjogi szerződések készítése, véleményezése;
– házassági bontóperi képviselet;
– gyermekelhelyezéssel, tartással, kapcsolattartással összefüggő peres képviselet;

• Öröklési jog

– végrendeletek készítése, véleményezése;
– hagyatéki képviselet;

• Munkajog

– munkajogi szerződések készítése, véleményezése;
– titoktartási és egyéb kiegészítő megállapodások előkészítése, véleményezése.

Az iroda speciális szakterülete különböző ügyek, helyzetek átfogó emberi jogi elemzése, megalapozottság esetén a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtti kereset előterjesztése és a képviselet ellátása. Az erre vonatkozó rövid ismertető itt.

Irodám Németországban és Ausztriában is végez professzionális szolgáltatásokat a magyar joghatóság alá tartozó ügyekben. Az erre vonatkozó rövid ismertető itt.

Az iroda korábban foglalkozott társasági jogi szerződésekkel (cégalapítások, cégmódosítások), azonban ma már az ilyen jellegű megbízói igényeket a partnerirodákon keresztül bonyolítjuk.

Etikai megfontolások miatt tartózkodom a védelem ellátásától ittas vezetéses ügyekben.