1950-ben Rómában az Európa Tanács megalkotta az emberi jogok európai egyezményét.
Magyarország 1992-ben csatlakozott.

Emberi jogok európai egyezménye

Az egyezmény a legalapvetőbb emberi jogokat garantálja: élethez való jog, szólás-, vallásszabadság, a gyülekezés és egyesülés szabadsága, magánélethez, tulajdonhoz való jog, személyes szabadsághoz és tisztességes eljáráshoz való jog. A csatlakozó államok vállalják e jogok védelmét.

Amennyiben ezen alapvető emberi jogok sérülnek, úgy az adott állam ezért a strasbourgi székhelyű emberi jogi bíróság előtt keresettel megtámadható, és megállapított jogsértés esetén elégtételre: vagyoni vagy nem vagyoni kártérítésre is kötelezhető.

Strasbourg-i képviselet

Irodám az ilyen jellegű panaszokkal kapcsolatos teljes körű speciális képviselettel (a kérdéses esetre vonatkozó szakvélemény elkészítésével és a bírósági kereset előterjesztésével) is foglalkozik.

Részletesebb tájékoztatás, elemzés, szakvélemény kérése itt.

(Napjainkban az ilyen ügyek jellemzően az elfogadhatatlanul hosszúra nyúló bírósági-hatósági eljárások és büntetőeljárások esetén a fogvatartási körülmények panaszait orvosolják eredményesen.)